תאריכי השקה

02.01.2018 איצטרובל
31.01.2018 חיימק׳ה
02.03.2018 חביבי
31.03.2018 אוסקר
30.04.2018 בנצ׳מרק
29.05.2018 דידה
29.06.2018 שביס
27.07.2018 טרבלסי
26.08.2018 סולומון
24.09.2018 יום שני, ט״ו בתשרי (חג סוכות)
24.10.2018 יום רביעי, ט״ו בחשון
23.11.2018 יום שישי, ט״ו בכסלו
23.12.2018 יום שישי, ט״ו בטבת
✱ יתכנו שינויים והפתעות בלו״ז