תאריכי השקה

02.01.2018 איצטרובל
31.01.2018 חיימק׳ה
02.03.2018 חביבי
31.03.2018 אוסקר
30.04.2018 בנצ׳מרק
29.05.2018 דידה
29.06.2018 שביס
27.07.2018 יום שישי, ט״ו באב (חג ה־♥︎)
26.08.2018 יום ראשון, ט״ו באלול
24.09.2018 יום שני, ט״ו בתשרי (חג סוכות)
24.10.2018 יום רביעי, ט״ו בחשון
23.11.2018 יום שישי, ט״ו בכסלו
23.12.2018 יום שישי, ט״ו בטבת
✱ יתכנו שינויים והפתעות בלו״ז